Milieubeleid Mampaey Offshore Industries BV

Mampaey Offshore Industries BV ontwikkelt en levert wereldwijd hoogwaardige sleep-, aanmeer-, en communicatiesystemen, ter bevordering van de veiligheid en het milieu voor mensen, schepen en havens. Ons engineeringsproces is, naast technologische verbeteringen, gericht op het verlengen van de levensduur van onze producten.

Ons milieu managementsysteem bewaakt bedrijfsprocessen waarmee het risico op een milieu-incident tot een minimum wordt teruggebracht. Mampaey Offshore Industries committeert zich aan bestaande en toekomstige milieu wet-en regelgeving en aan het continu verbeteren van het managementsysteem.

Onze milieudoelstellingen zijn enerzijds gericht op ons eigen productieproces. Anderzijds op het milieueffect van onze producten op de gehele keten. Mampaey Offshore Industries committeert zich aan het terugdringen van CO2 emissie door interne transportmiddelen te vervangen; Het uitvoeren van efficiënte transportplanning; Actieve afvalscheiding van verpakkingsmateriaal te faciliteren; Het gas- en elektriciteitsverbruik in onze werkplaatsen terug te brengen door middel van het vervangen van verouderde technieken door energiezuinige eindverbruikers.

Daarnaast investeren wij in het modulair ontwerpen van onze producten waarmee de levenscyclus ervan wordt verlengd; Investeren wij samen met onze businesspartners in het efficiënt bewerken van grondstoffen zoals moderne 3d snijtechnieken waarmee restafval steeds meer tot het verleden behoort; Bieden wij de eindgebruikers van onze producten mogelijkheden voor recycling na einde gebruikscyclus. Verder levert Mampaey Offshore Industries met haar iMSL-producten voor LNG terminals een significante bijdrage aan het terugbrengen van het milieurisico in havens en offshore.